Nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2020: Top 10 gồm những nước nào?

Top 10 nước giàu nhất thế giới cập nhật đến năm 2020 theo số liệu từ IMF ghi nhận sự trở lại của Hàn Quốc và một số hoán vị khác.

Mục lục xem nhanh:

 • 1. GDP Hoa Kỳ: 20,81 nghìn tỷ USD
 • 2. GDP Trung Quốc: 14,86 nghìn tỷ USD
 • 3. GDP Nhật Bản: 4,91 nghìn tỷ USD
 • 4. GDP Đức 3,78 nghìn tỷ USD
 • 5. GDP Anh Quốc: 2,64 nghìn tỷ USD
 • 6. GDP Ấn Độ: 2,59 nghìn tỷ USD
 • 7. GDP Pháp: 2,55 nghìn tỷ USD
 • 8. GDP Ý: 1,85 nghìn tỷ USD
 • 9. GDP Canada: 1,60 nghìn tỷ USD
 • 10. GDP Hàn Quốc: 1,59 nghìn tỷ USD

Video này diễn tả GDP theo năm (từ 1980 – 2026) của Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Nguồn dữ liệu từ IMF, cập nhật đến 2020 và dự báo đến 2026.

Hiểu được bối cảnh kinh tế của các quốc gia khác nhau sẽ giúp bạn chuẩn bị cho việc mở rộng toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp vươn ra toàn cầu để tiếp cận các nguồn nhân tài lớn hơn, tiếp cận thị trường mới và đa dạng hóa đội ngũ của họ để hoạt động kinh doanh liên tục tốt hơn.

Năm 2020, bốn nước giàu nhất thế giới không thay đổi so với năm 2019. Các vị trí còn lại có sự hoán đổi: Anh Quốc leo từ thứ 6 lên thứ 5, hoán đổi với Ấn Độ; Canada từ thứ 10 lên thứ 9; Brazil từ thứ 9 xuống thứ 12; Hàn Quốc từ thứ 12 lên thứ 10.

Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới - Cập nhật đến 2020

1. GDP Hoa Kỳ: 20,81 nghìn tỷ USD

 • GDP – Danh nghĩa: 20,81 nghìn tỷ USD
 • GDP – Bình quân đầu người: 63.051 USD
 • GDP – Sức mua tương đương (PPP): 20,81 nghìn tỷ USD

Hoa Kỳ từ lâu đã là nước giàu nhất thế giới và đến năm 2020 cũng chưa có dấu hiệu thay đổi. Năm qua, GDP danh nghĩa của nước này ước đạt 20.810 tỷ USD.

Một số yếu tố góp phần vào sự thành công của Hoa Kỳ. Một môi trường kinh doanh khuyến khích làm việc chăm chỉ và nhiều giờ chắc chắn sẽ hữu ích. Nhưng chính phủ phi tập trung, các trường đại học nghiên cứu tiên tiến và môi trường quản lý thuận lợi cũng đóng góp.

3 thoughts on “Nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2020: Top 10 gồm những nước nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *